Тероар

Тероар е съчетанието от особеностите на географията, климата и почвите. Нужни са много познания и силен инстинкт за земята. Тероар е философия и култура при създаването на вино. Да усещаш мястото, така както детето усеща настроението на майка си.

Беса Валей е сред хълмовете, между планината Родопи и река Марица. Климатът е континентален – горещо лято и студена зима. Тероарът е повлиян от реката и планината. Нивото на валежите е средно.

Долината е оградена с хълмове, отворена е само от запад и изток. Това дава възможност на свежите въздушни потоци да проветряват гроздето и да смесват ароматите. Почвата в долината е глинесто-песъчлива и глинесто-камениста, примесена с варовик. Варовитата скала e на разстояние половин метър под почвения слой.

Граф Найперг за тероара:

“Грешка, която е била правена в миналото, е, че големите лозови масиви в България са създадени в равнините, между житните растения, например, а големите висококачествени вина се произвеждат от лозя, които виреят на ограничени, пресечени и по-сурови терени. Гроздето е чудесен плод, но единствено обвивката му дава цвета на виното. Ако няма концентрация на цвят в гроздето, никога няма да получите добро вино.”